header_1
header_2
header_3
header_4
header_5

Vacature bestuurslid onderhoud

Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer zoekt een bestuurslid onderhoud voor het bestuur.
Conform de Woningwet zal benoeming gebeuren door de Raad van Commissarissen (RvC).

Profielschets bestuurslid onderhoud

 • Het bestuurslid onderhoud dat wij zoeken heeft affiniteit met volkshuisvesting in het algemeen en met onze vereniging in het bijzonder.
 • Het bestuurslid onderhoud dient een bouwkundige achtergrond te hebben.
 • Werkervaring in de vastgoed/bouw en beheer/onderhoud in een soortgelijke functie is een pré.
 • MBO/HBO niveau.
 • Bestuurlijke ervaring is een pré.
 • Affiniteit met de ontwikkelingen in de volkshuisvesting in het bijzonder en in de samenleving in het algemeen.
 • Vanuit de wet worden geschiktheidseisen gesteld aan ons bestuur op het gebied van governance, volkshuisvesting, vastgoedontwikkeling/-beheer, financiën/control, juridische zaken. Voor deze vacature zoeken wij een kandidaat die met name deskundigheid bezit op het gebied van volkshuisvesting en vastgoedontwikkeling/-beheer. Bijscholing is een mogelijkheid.

Het bestuur vergadert ca. tien keer per jaar.
Bestuursleden ontvangen een vergoeding welke rekening houdt met de competenties en de tijd welke men aan de vereniging kan en wil besteden.
Wonen in Ridderkerk of omgeving is geen vereiste maar wel praktisch.
Conform de Woningwet is lidmaatschap van het bestuur onder andere niet verenigbaar met een functie bij een woningcorporatie (toegelaten instelling) en met bepaalde functies bij gemeente, provincie en rijksoverheid. De onverenigbaarheden zijn opgesomd in art. 21 in de statuten van de vereniging.

Procedure

De procedure is als volgt:

 • Geïnteresseerden worden door de RvC op basis van motivatie en cv beoordeeld op geschiktheid.
 • Geschikte geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een gesprek met het bestuur.
 • Geschikte geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een gesprek met de RvC.
 • De RvC bepaalt de kandidaat die voorgedragen wordt voor benoeming.
 • Beoordeling geschiktheid door Autoriteit Woningcorporaties. De Autoriteit Woningcorporaties zal op basis van de voordracht van de RvC diens geschiktheid beoordelen. Met de goedkeuring van de Autoriteit Woningcorporaties is de benoeming voor de duur van 4 jaar een feit.

Meer informatie Statuten, jaarverslagen en andere documentatie zijn hier te vinden.
Reacties mét motivatie en cv kunnen gezonden worden naar: info@samenwerkingslikkerveer.nl

Over Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer.

In 2000 is de huidige woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer tot stand gekomen door een fusie tussen de verenigingen “Uitbreiding Slikkerveer” en “Slikkerveer”.

In 1914 is de Vereniging tot Verbetering der Volkshuisvesting “Slikkerveer” opgericht. Men is toen begonnen met de bouw van 10 blokken van 4 eengezinswoningen. De woningen werden in 1915 betrokken door arbeidersgezinnen die veelal werkzaam waren bij een van de Ridderkerkse scheepswerven of fabrieken. In 1970 heeft de vereniging 32 seniorenwoningen gebouwd.

In 1919 ontstond de Vereniging tot Verbetering der Volkshuisvesting “Uitbreiding Slikkerveer”. De doelgroep waarvoor de vereniging in die tijd 101 woningen bouwde waren ook hier de arbeiders van de scheepswerven en fabrieken in Ridderkerk.

In de 70-er en 80-er jaren zijn er bij de beide verenigingen renovaties uitgevoerd. Er zijn diverse verbeteringen aangebracht, zoals (dak)isolatie, nieuwe douches, keukens en CV’s. De oude houten kozijnen zijn vervangen door aluminium en kunststof kozijnen voorzien van dubbel glas.

In 1997 is samen met VB Accountants en de NWR de samenwerking tussen de beide verenigingen op gang gebracht. Dit resulteerde in een samenwerkingsconvenant in 1998. Uiteindelijk is per 1 januari 2000 hieruit de fusie tot stand gekomen.

Momenteel bestaat het bezit van woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer uit 169 sociale huurwoningen en 1 winkel. De huidige woningvoorraad bevat 32 senioren galerij woningen en 137 eengezinswoningen. Een deel van de woningen zijn door de gemeente Ridderkerk aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol en geven de Willemstraat in de wijk Slikkerveer een karakteristieke uitstraling.

De organisatie.

Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit minimaal drie leden. Daarnaast is er een RVC waarin 3 personen zitting hebben. Er zijn 2 medewerkers met een vast dienstverband. Het kantoor van de vereniging ligt centraal tussen de verhuurde woningen waardoor het voor de bewoners zeer toegankelijk is. Verder heeft de woningbouwvereniging een actieve bewonerscommissie die nauw betrokken is bij onder andere het maken van prestatieafspraken, het huurbeleid etc..

Door de kleinschaligheid van de vereniging komt vooral het sociale aspect naar voren. Bij woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer is de betrokkenheid van de bewoners heel belangrijk. Er is een actieve bewonerscommissie en bewonersvereniging. Deze betrokkenheid wordt door het bestuur en de RVC gekoesterd.

Menu