header_1
header_2
header_3
header_4
header_5

Vacature penningmeester

Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer is op zoek naar iemand met een MBO/HBO niveau die tijd en (veel) zin heeft om de vereniging te besturen in lijn met onze doelstellingen.

WBV Samenwerking Slikkerveer biedt mensen met een bescheiden inkomen betaalbare, goed onderhouden woningen. Samen met een actieve bewonersvereniging zet zij zich in om te zorgen dat onze bewoners prettig kunnen wonen in een mooie, groene en vooral veilige wijk. De vereniging bezit 170 woningen.

WBV Samenwerking Slikkerveer wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit drie leden. Er is 1 medewerker met een vast dienstverband. Een Raad van Commissarissen controleert de uitvoering van het bestuursbeleid.

Affiniteit met de volkshuisvesting in het algemeen en met onze vereniging in het bijzonder en bestuurlijke ervaring is een pre.

Vanuit de wet worden geschiktheidseisen gesteld aan ons bestuur op het gebied van governance, volkshuisvesting, vastgoedontwikkeling/-beheer, financiën/control, juridische zaken. Voor deze vacature zoeken wij een kandidaat die voldoende deskundigheid bezit op het gebied van financiën/control.

De penningmeester is verantwoordelijk voor o.a. een correcte financiële bedrijfsvoering, het verzorgen van de jaarrekening en het opstellen van de meerjareninvesteringsplannen.

De genoemde tijdsbesteding vindt, naast de dagelijkse contacten, in de avonduren plaats t.b.v. vergaderingen of andere bijeenkomsten, bijvoorbeeld overleg met de gemeente of andere instellingen.

Bestuurders ontvangen een redelijke onkostenvergoeding, welke rekening houdt met de competenties en de tijd welke men aan de vereniging kan en wil besteden.

Belangstellenden voor de functie van penningmeester kunnen een reactie met motivatie en cv verzenden naar info@samenwerkingslikkerveer.nl

Over Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer.

In 2000 is de huidige woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer tot stand gekomen door een fusie tussen de verenigingen “Uitbreiding Slikkerveer” en “Slikkerveer”.

In 1914 is de Vereniging tot Verbetering der Volkshuisvesting “Slikkerveer” opgericht. Men is toen begonnen met de bouw van 10 blokken van 4 eengezinswoningen. De woningen werden in 1915 betrokken door arbeidersgezinnen die veelal werkzaam waren bij een van de Ridderkerkse scheepswerven of fabrieken. In 1970 heeft de vereniging 32 seniorenwoningen gebouwd.

In 1919 ontstond de Vereniging tot Verbetering der Volkshuisvesting “Uitbreiding Slikkerveer”. De doelgroep waarvoor de vereniging in die tijd 101 woningen bouwde waren ook hier de arbeiders van de scheepswerven en fabrieken in Ridderkerk.

In de 70-er en 80-er jaren zijn er bij de beide verenigingen renovaties uitgevoerd. Er zijn diverse verbeteringen aangebracht, zoals (dak)isolatie, nieuwe douches, keukens en CV’s. De oude houten kozijnen zijn vervangen door aluminium en kunststof kozijnen voorzien van dubbel glas.

In 1997 is samen met VB Accountants en de NWR de samenwerking tussen de beide verenigingen op gang gebracht. Dit resulteerde in een samenwerkingsconvenant in 1998. Uiteindelijk is per 1 januari 2000 hieruit de fusie tot stand gekomen.

Momenteel bestaat het bezit van woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer uit 169 sociale huurwoningen en 1 winkel. De huidige woningvoorraad bevat 32 senioren galerij woningen en 137 eengezinswoningen. Een deel van de woningen zijn door de gemeente Ridderkerk aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol en geven de Willemstraat in de wijk Slikkerveer een karakteristieke uitstraling.

De organisatie.

Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit drie leden. Daarnaast is er een RVC waarin ook 3 personen zitting hebben. Er is 1 medewerker met een vast dienstverband. Het kantoor van de vereniging ligt centraal tussen de verhuurde woningen waardoor het voor de bewoners zeer toegankelijk is. Verder heeft de woningbouwvereniging een actieve bewonerscommissie die nauw betrokken is bij onder andere het maken van prestatieafspraken, het huurbeleid etc..

Door de kleinschaligheid van de vereniging komt vooral het sociale aspect naar voren. Bij woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer is de betrokkenheid van de bewoners heel belangrijk. Er is een actieve bewonerscommissie. Deze betrokkenheid wordt door het bestuur en de RVC gekoesterd.

Menu