header_1
header_2
header_3
header_4
header_5

Bewonerscommissie

De bewonerscommissie bestaat momenteel uit 6 personen.

De bewonerscommissie heeft o.a. de belangrijke rol dat zij de vertegenwoordiging van alle bewoners zijn naar het bestuur van de vereniging. Belangrijke stukken zoals o.a. het verhuiskostenreglement, de huurverhoging en de prestatie afspraken met het bestuur van de woningbouwvereniging en de gemeente Ridderkerk worden besproken met de bewonerscommissie.

Voor alles wat er in de wijk speelt kunnen de bewoners de commissie raadplegen. Tenslotte behartigt de bewonerscommissie de belangen van alle leden/huurders.

U kunt de bewonerscommissie een bericht sturen via het volgende e-mailadres: bewonerscommissie@samenwerkingslikkerveer.nl

Uiteraard kunt u ook bellen naar het kantoor van de vereniging.  Berichten voor de bewonerscommissie worden dan aan de juiste persoon doorgegeven.

 

Menu